• Klient: SATPO
  • Lokace: Praha
  • Architekt: Daniela Polubědovová