Designéři

Ing. Arch. Daniela Polubědovová

“V našich realizacích pracujeme s lepenými fóliemi poměrně často a rádi. Snažíme se vytvořit pocit neohraničenosti prostoru, pracovat se světlem a pouštět ho co nejdál.”

Ing. Arch. Stanislav Fiala

“Aplikace lepených folií na skleněné nebo polykarbonátové stěny nám poskytla celé spektrum možností a nezůstáváme tak odkázáni pouze na typový program výrobků.“

Aleš Najbrt, Studio Najbrt

“Propojení grafiky s architekturou dává prostoru další rozměr. Zdi a okna už nejsou jen prázdnou kulisou, ale mají svůj příběh. Dvourozměrná věc najednou zasahuje do prostoru stejně jako třírozměrná.“

M.A. Ivan Dlabač, DIVAN

“Práce s technikami tisku na různé materiály je pro nás zajímavá a tvořivá zkušenost, která nám umožňuje téměř neomezeně realizovat naše koncepty.”

MgA. Jakub Hájek, Bradfathers

“Role grafického dekoru v interiéru a exteriéru je v historii architektury neoddiskutovatelná, ale ještě nikdy nešlo myšlenky tak dokonale a jednoduše převést do reality. Máme štěstí, že technologie jsou dnes tak daleko...“

Aleš Mička, TouchBrand

“Tiskové technologie dneška umožňují řadu dříve netušených možností. A když ti, kdo tisknou, jich dokáží ochotně a bezezbytku využít, lze pak uskutečnit i ten nejbláznivější nápad.“