Hotel Horal

Ojedinělým způsobem byly pojaty interiéry s recepcí, restauracemi a vinárnou. Dominantním prvkem je točité schodiště v centrální části otevřeného prostoru, uprostřed je umístěno skleněné válcovité těleso, po obvodu schodiště se nachází skleněná stěna. Skleněné tvary se skládají z kouřově zbarvených trubek poskládaných těsně vedle sebe. V restaurační části je střední válec zakončen subtilní kovovou plastikou vznášející se ženy. Schodiště je dodatečně obehnáno kovanou mříží s nepravidelně rozmístěnými abstraktními motivy. Interiéry byly asi před deseti lety poničeny oblíbenými motivy vodorovně kladených dřevěných obkladů imitujících roubení, čímž došlo opět, jako například u hotelu Montana ve Špindlerově Mlýně, k degradaci původních architektonických a výtvarných záměrů.

  • Klient: HOTEL HORAL
  • Lokace: Krkonoše
  • Architekt: Ing. arch. Zdeněk Kuna, Ing. arch. Zdeněk Stupka